PRIVACYBELEID

Omdat Wolford AG de hoogste prioriteit hecht aan de bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers, verwerken we deze uitsluitend in volledige overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en zorgen we voor gegevensbeveiliging. Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers inzicht te geven in de belangrijkste aspecten van de verwerking van persoonsgegevens tijdens hun bezoek aan de website van Wolford (hierna de “Website”), hun gebruik van diensten en het uitoefenen van hun rechten.

EIGENAAR EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

WOLFORD AG, een Oostenrijkse naamloze vennootschap, gevestigd te Wolfordstrasse 1 - 6900 Bregenz - Oostenrijk, is de Verwerkingsverantwoordelijke (hierna de “Verantwoordelijke”), d.w.z. de partij die beslist waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. 

U kunt te allen tijde contact opnemen met WOLFORD op bovenstaand adres of via onze klantenservice (link). Voor verzoeken met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van WOLFORD via het volgende e-mailadres: dataprotection@wolford.com

CATEGORIEËN VAN VERZAMELDE EN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS, DOEL EN RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKING

De verzamelde gegevens zijn voornamelijk afhankelijk van de cookies die bezoekers selecteren en kunnen de verblijfsduur, locatie, gebruikersgedrag en interactie met de website omvatten. Informatie over het surfgedrag van websitebezoekers wordt hoofdzakelijk anoniem verzameld en opgeslagen, uitsluitend ter verbetering van ons aanbod, en laat geen conclusies toe over de persoonlijkheid van de bezoeker.

 • We verzamelen de persoonsgegevens die nodig zijn als contractuele vereisten om een aankoop op onze website of in de winkel te voltooien, zoals voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, provincie, land, postcode (voor facturering en verzending), geslacht (voor aanhef), taal, betaalinformatie en geboortedatum (dit laatste is meestal vrijwillig, maar kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk verplicht zijn voor het voltooien van de online bestelling). Creditcardgegevens worden alleen overgedragen tussen de internetbrowser van de gebruiker en de server van de betaaldienstverlener van Wolford en kunnen uitsluitend door Wolford worden opgeslagen als gebruikers creditcardgegevens registreren in hun Wolford-account;
 • We verzamelen het e-mailadres, de voornaam en achternaam en de toestemming van gebruikers bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief;
 • We verwerken de benodigde persoonsgegevens wanneer gebruikers contact opnemen met onze klantenservice om de gevraagde assistentie te kunnen bieden;
 • We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens voor onze marketingcommunicatie wanneer gebruikers ofwel specifieke toestemming hebben verleend (art. 6, lid 1, letter a) of een bestelling hebben geplaatst waarbij de verwerking dient om het legitieme belang van WOLFORD te behartigen om onze commerciële relaties te onderhouden met degenen die interesse hebben getoond in onze producten en om hen op de hoogte te stellen van nieuws en kortingen; 
 • We verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn om gebruikers te identificeren op hun klantaccount, zodat zij toegang hebben tot hun vorige en huidige bestellingen en gebruik kunnen maken van de diensten die zijn voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. Met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers kunnen we gegevens verwerken om hun interesses en voorkeuren met betrekking tot onze producten en diensten beter te bepalen, zodat we aanbiedingen en voorstellen kunnen doen die aansluiten bij de smaak van onze klanten;
 • We verzamelen informatie over het bezoek van gebruikers aan WOLFORD.com, zoals de bezochte pagina’s en de interactie met deze pagina’s, en we bewaren deze informatie op onze servers.


Gebruikers kunnen zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief en hebben het recht tot verzoek om verwijdering van hun persoonsgegevens. Gebruikers hebben te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven bij Wolford via de link die per e-mail in de nieuwsbrief wordt verstrekt, evenals om te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens via dataprotection@wolford.com. 

Indien een contract is afgesloten, worden alle gegevens die voortvloeien uit de contractuele relatie opgeslagen tot het einde van de fiscale bewaartermijn en het einde van de productgarantie. 

De Verantwoordelijke en de door WOLFORD aangewezen functionaris voor gegevensbescherming (DPO) helpen u graag bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Website en bevestigen dat zij toestemming hebben van de derde partij om de Gegevens te verstrekken aan de Verantwoordelijke.

VERWERKINGSMETHODEN

De Verantwoordelijke neemt passende beveiligingsmaatregelen om de integriteit en beschikbaarheid van gegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.

De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. In sommige gevallen kunnen, naast de Verantwoordelijke, derde partijen die zijn aangewezen als gegevensverwerkers, toegang hebben tot de gegevens om bepaalde taken m.b.t. deze Website uit te voeren (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Verantwoordelijke.

LOCATIE

De Gegevens worden verwerkt in de operationele vestigingen van de Verantwoordelijke en op andere locaties waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker of contractuele vereisten waaraan Wolford is gebonden, kunnen gegevensoverdrachten de overdracht van gebruikersgegevens naar een specifiek land omvatten (bijv. voor het verzenden van bestelde producten). 

In het geval van een overdracht van persoonsgegevens naar een land buiten de EU, verbindt WOLFORD zich ertoe alle technische en organisatorische maatregelen toe te passen om de integriteit van de gegevens en de naleving van de toepasselijke regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens bij de gegevensoverdracht te waarborgen. 

BEWAARTIJD

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zolang dit vereist is door de toepasselijke wetgeving (bijv. Belastingwetgeving).

Daarom geldt het volgende:

Persoonsgegevens die zijn verzameld ten behoeve van de uitvoering van een contract tussen de Verantwoordelijke en de Gebruiker worden bewaard totdat dit contract volledig is uitgevoerd.

Persoonsgegevens die zijn verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Verantwoordelijke worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen en totdat gebruikers om verwijdering van gegevens verzoeken. 

De Verantwoordelijke mag Persoonsgegevens langer bewaren als de gebruikers toestemming hebben gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. 

De Verantwoordelijke kan echter worden verplicht om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is voor het nakomen van een wettelijke verplichting of op officieel bevel van een bevoegde autoriteit.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Sommige van de hieronder vermelde diensten kunnen mogelijk Cookies gebruiken om gebruikers te identificeren of de techniek van gedragsretargeting gebruiken, d.w.z. advertenties weergeven die zijn afgestemd op de interesses en het gedrag van de gebruiker, inclusief die welke buiten deze Website zijn gedetecteerd. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.

Naast eventuele afmeldingsmogelijkheden die worden geboden door een van de hieronder vermelde diensten, kunnen gebruikers zich afmelden voor het gebruik van cookies door een dienst van een derde partij door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken, die beschikbaar is op https://optout.networkadvertising.org/?c=1 

DIRECT EMAIL MARKETING (DEM) (DEZE WEBSITE)

Deze Website gebruikt de Gebruikersgegevens om diensten en producten aan te bieden die worden verstrekt door derden of niet gerelateerd zijn aan het product of de dienst die wordt verstrekt door deze Website.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres.

ANALYSES

De diensten in dit artikel stellen de Verantwoordelijke in staat om het webverkeer te monitoren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker bij te houden.

GOOGLE ADS (GOOGLE INC.)

Google ADS is een analysedienst van Google Inc. die gegevens van het Google ADS-netwerk koppelt aan acties die op deze Website worden uitgevoerd.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB 

FACEBOOK ADS CONVERSIETRACKING (FACEBOOK, INC.)

e conversietracking van Facebook Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die op deze Website worden uitgevoerd.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.) EN UITBREIDING VAN GEBRUIKERS-ID VOOR GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)

Google Analytics maakt op deze Website gebruik van User ID, een functie van Universal Analytics die sessies en activiteiten van meerdere gebruikers binnen dezelfde sessie kan koppelen aan een unieke ID voor het genereren van een rapport. 

Klik hier voor actuele informatie: https://support.google.com/analytics/answer/3123668?hl=en#zippy=%2Cin-this-article

Via onderstaande afmeldingslink meldt u zich alleen af voor het apparaat dat u gebruikt, niet voor tracking die onafhankelijk wordt uitgevoerd door de Verantwoordelijke. Informatie over uitschakeling van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/181881?sjid=14487191695669523258-EU

Privacybeleid Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=en

WORDPRESS STATS (AUTOMATTIC INC.)

Wordpress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Automattic Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.

Privacybeleid https://automattic.com/privacy/

WEERGAVE VAN CONTENT VAN EXTERNE PLATFORMS

Dit type dienst stelt gebruikers in staat om content die op externe platforms is gehost rechtstreeks op de pagina’s van deze Website te bekijken en hiermee interacties uit te voeren.

Dit type dienst kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs wanneer Gebruikers deze niet gebruiken, afhankelijk van de cookie-instellingen.

GOOGLE MAPS WIDGET (GOOGLE INC.)

Google Maps is een kaartweergavedienst van Google Inc. waarmee deze Website locatie en dit soort content kan opnemen op haar pagina’s met als doel gebruikers informatie te bieden over de dichtstbijzijnde winkels wanneer gebruikers om dit soort diensten vragen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.

Privacybeleid: https://www.gmapswidget.com/gdpr/

VERWERKING VAN BETALINGEN

Met betalingsverwerkingsdiensten kan deze Website betalingen verwerken die per creditcard, bankoverschrijving of op andere wijze worden uitgevoerd. Om een betere beveiliging te bereiken, deelt deze Website uitsluitend de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële instellingen die de transactie verwerken.

Met sommige van deze diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten met facturen of kennisgevingen over de betaling.

ADYEN (ADYEN B.V.)

Adyen is een betalingsdienst die wordt aangeboden door Adyen B.V.

Verwerkingslocatie: Nederland 

Privacybeleid: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

PAYPAL (PAYPAL INC.)

PayPal is een betalingsdienst die wordt aangeboden door PayPal Inc., waarmee Gebruikers online kunnen betalen.

Privacybeleid: https://www.paypal.com/us/legalhub/privacy-full

SOFORT (SOFORT GMBH)

SOFORT is een betalingsdienst die wordt aangeboden door SOFORT GmbH.

Verwerkingslocatie: Duitsland – Privacybeleid: https://www.sofort.com/datenschutzhinweise/

KLARNA (KLARNA BANK AB)

Klarna is een Zweedse bank die online financiële diensten aanbiedt, zoals betaaloplossingen voor online winkels, directe betalingen, betalingen na aankoop enz.

Privacybeleid: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/

BONIVERSUM

Creditreform Boniversum is een bureau dat diensten aanbiedt voor het beheer van betalingsrisico’s op basis van gegevens over de elektronische betalingsgeschiedenis van verschillende zakelijke klanten. 

https://www.boniversum.de/en/privacy-policy

CONTACTEN BEHEREN EN BERICHTEN VERZENDEN

Deze dienst maakt het mogelijk om een database van e-mail- en telefooncontacten of andere contactinformatie te beheren om met Gebruikers te communiceren.

Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop Gebruikers het bericht hebben bekeken of er interactie mee hebben gehad, zoals het klikken op links in het bericht.

MARKETING CLOUD SALESFORCE

SALESFORCE ondersteunt Wolford bij het beheer en de bezorging van de nieuwsbrief, evenals bij de analyse van het leesgedrag van de gebruikers.

Verzamelde Persoonsgegevens: adres, land, geboortedatum, e-mailadres, voornaam, geslacht, achternaam en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Duitsland– https://www.inxmail.com/data-conditions 

MARKETING CLOUD SALESFORCE – SMS-BERICHTENDIENST

Dienst voor aflevering van sms-berichten en communicatie.

Verzamelde Persoonsgegevens: telefoonnummer en diverse soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Verwerkingslocatie: VS –https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/ 

alle klanten hebben te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven:

 

Stuur gewoon het woord “STOP” naar het volgende nummer: +44 123 456 789. 

 

Het afhandelen van uw verzoek neemt 24 uur in beslag en u kunt zich alleen uitschrijven voor SMS/tekstberichten.

 

Bij vragen verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice via https://www.wolfordshop.it/service/online-shop-assistant.html.

Bij Wolford doen we er alles aan om uw privacy en contactgegevens te respecteren en te beschermen. Ga voor ons volledige privacybeleid naar https://www.wolfordshop.it/legal/data-protection.html.

ONDERSTEUNINGS- EN CONTACTVERZOEKEN BEHEREN

 • Met dit soort diensten kan deze Website ondersteunings- en contactverzoeken beheren die via eMail of op andere wijze worden ontvangen, zoals het contactformulier.

De verwerkte Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de door de Gebruiker in de berichten verschafte informatie en het gebruikte communicatiemiddel (bijv. e-mailadres).

SALESFORCE SALES CLOUD (SALESFORCE.COM, INC.)

Salesforce Sales Cloud is een service voor het beheer van ondersteunings- en contactverzoeken die wordt aangeboden door salesforce.com, inc.

Privacyverklaring: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/ 

PLATFORMDIENSTEN EN HOSTING

Deze diensten hebben als doel het hosten en beheren van de belangrijkste onderdelen van deze Website, waardoor deze Website vanuit één gemeenschappelijk platform kan worden aangeboden. Dergelijke platforms bieden een breed scala aan middelen voor de Verantwoordelijke - bijv. analyse, gebruikersregistratie, commentaar, databasebeheer, e-commerce, betaalverwerking - die het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens met zich meebrengen. Sommige van deze diensten werken via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie waar de Persoonsgegevens worden opgeslagen te bepalen.

WORDPRESS.COM (AUTOMATTIC INC.)

WordPress.com is een platform van Automattic Inc. waarmee de Verantwoordelijke deze Website kan bouwen, beheren en hosten.

Privacybeleid: https://automattic.com/privacy/


REGISTRATIE EN VERIFICATIE

Het registreren of het verifiëren van de toegang van gebruikers tot hun account kan worden verzorgd door derden, die toegang kunnen hebben tot Persoonsgegevens en deze kunnen opslaan wanneer dat vereist is voor de registratie of identificatie van gebruikers.

RECHTSTREEKSE REGISTRATIE

De Gebruiker meldt zich aan door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks op deze Website of in de winkel te verstrekken.

REMARKETING EN GEDRAGSGERICHTE RECLAME

Met dit soort diensten kunnen deze Website en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker.

Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren.

Naast de mogelijkheid om zich af te melden, die wordt aangeboden door een van de onderstaande diensten, kan de gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies door derden door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

TAGBEHEER

Dit type dienst helpt de Verantwoordelijke om de tags of scripts die nodig zijn op deze Website op een gecentraliseerde manier te beheren.

Hierdoor stromen de Gebruikersgegevens door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

TIK TOK

TIK TOK is een sociaal platform dat gegevens verzamelt van gebruikers die deel uitmaken van het platform. Wolford publiceert informatie op TIK TOK voor marketingdoeleinden. Meer informatie vindt u hier:

https://www.tiktok.com/legal/page/us/privacy-policy/en 

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

INSTAGRAM

INSTAGRAM is een sociaal platform dat gegevens verzamelt van gebruikers die deel uitmaken van het platform. Wolford publiceert informatie op INSTAGRAM voor marketingdoeleinden. Meer informatie vindt u hier:

https://help.instagram.com/155833707900388 

GOOGLE TAG MANAGER (GOOGLE LLC)

Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google LLC.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?gl=AT&hl=en

BEHEER VAN DE GEBRUIKERSDATABASE

Met dit type dienst kan de Verantwoordelijke gebruikersprofielen opbouwen op basis van het e-mailadres, de persoonsnaam of andere informatie die de Gebruiker aan deze Website of in de winkel verstrekt. Ook kan de Verantwoordelijke door middel van analysefuncties de activiteiten van de Gebruiker volgen, met inbegrip van de aankoopgeschiedenis van de Gebruiker Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de gebruiker (zoals profielen op sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Verantwoordelijke kan weergeven en gebruiken om deze Website en de algehele diensten van Wolford te verbeteren, inclusief marketing.

Met sommige van deze diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten op basis van specifieke acties die op deze Website of in de winkel zijn uitgevoerd.

SALESFORCE SERVICE CLOUD (SALESFORCE.COM, INC.)

Zie hierboven

VERDERE INFORMATIE OVER PERSOONSGEGEVENS

PERSOONSGEGEVENS DIE VIA ANDERE BRONNEN DAN DE GEBRUIKER WORDEN VERZAMELD

De Verantwoordelijke voor deze Website kan op rechtmatige wijze persoonsgegevens over gebruikers hebben verzameld door deze te hergebruiken of van derden te verwerven.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Geautomatiseerde besluitvorming betekent dat een beslissing uitsluitend wordt genomen door technologische middelen zonder menselijke tussenkomst. Deze Website kan met de Persoonsgegevens van de Gebruiker beslissingen nemen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde processen in overeenstemming met de in dit document beschreven doeleinden. Deze Website hanteert geautomatiseerde besluitvormingsprocessen om gebruikers op maat gemaakte productaanbevelingen te doen, of voor zover dit nodig is, om een contract tussen de Gebruiker en de Verantwoordelijke aan te gaan of uit te voeren, of op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker, indien dergelijke toestemming wettelijk vereist is.

Geautomatiseerde besluiten worden genomen met behulp van technologische middelen, meestal gebaseerd op algoritmen op basis van vooraf gedefinieerde criteria, en die ook door derden kunnen worden verstrekt.

De grondgedachte achter de geautomatiseerde besluitvorming is als volgt:

 • Om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;
 • Om Gebruikers een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling te geven op basis van consistente en uniforme criteria;
 • Om de potentiële schade als gevolg van menselijke fouten, persoonlijke vooroordelen e.d. die kunnen leiden tot discriminatie of onevenwichtigheid in de behandeling van personen e.d., te beperken;
 • Om het risico te beperken dat de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. 

GEVOLGEN VAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMINGSPROCESSEN VOOR GEBRUIKERS EN RECHTEN VAN GEBRUIKERS OP WIE DEZE VAN TOEPASSING ZIJN

Gebruikers op wie een dergelijke verwerking van toepassing is, kunnen specifieke rechten uitoefenen die erop gericht zijn de potentiële gevolgen van de genomen geautomatiseerde besluiten te voorkomen of anderszins te beperken.

Gebruikers hebben het recht om:

 • Uitleg te krijgen over elk besluit dat wordt genomen ten gevolge van geautomatiseerde besluitvorming en het hun standpunt ten aanzien van dit besluit kenbaar te maken;
 • Een beslissing aan te vechten door de Verantwoordelijke te vragen deze te heroverwegen of een nieuwe beslissing te nemen op een andere basis;
 • De menselijke tussenkomst van de Verantwoordelijke bij een dergelijke verwerking te verzoeken en te verkrijgen. Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en de middelen om deze uit te oefenen, wordt de Gebruiker uitgenodigd het gedeelte van dit document dat betrekking heeft op de rechten van de Gebruiker te raadplegen.

ANALYSE EN VOORSPELLINGEN OP BASIS VAN DE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER (“PROFILERING”)

De Verantwoordelijke kan de Persoons- en Gebruiksgegevens die via deze Website zijn verzameld, gebruiken om Gebruikersprofielen aan te maken of bij te werken. Met deze vorm van Gegevensverwerking kan de Verantwoordelijke de keuzes, voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker evalueren voor de doeleinden zoals uiteengezet in het betreffende gedeelte van dit document.

Gebruikersprofielen kunnen ook worden aangemaakt met behulp van geautomatiseerde tools zoals algoritmen, die ook door derden kunnen worden geleverd. Om meer te weten te komen over de uitgevoerde profileringsactiviteiten, kunnen Gebruikers de relevante gedeelten van dit document raadplegen.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen dit soort profileringsactiviteiten door contact op te nemen met de Verantwoordelijke via dataprotection@wolford.com. Voor meer informatie over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, wordt de Gebruiker uitgenodigd om het gedeelte van dit document waarin de rechten van de Gebruiker worden beschreven te raadplegen.

RECHTEN VAN GEBRUIKERS

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Verantwoordelijke worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

- Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.

- Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het betreffende gedeelte hieronder.

- Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Verantwoordelijke de gegevensverwerking uitvoert, informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te ontvangen van de Gegevens die worden verwerkt.

- Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.

- De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Verantwoordelijke hun gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan opslag.

- Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om verwijdering van hun gegevens van de Verantwoordelijke te verkrijgen.

- Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.

- Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. 

HOE DEZE RECHTEN UIT TE OEFENEN

Verzoeken tot uitoefening van Gebruikersrechten kunnen worden gericht aan de Verantwoordelijke via de contactgegevens in dit document. De Verantwoordelijke zal gebruikers die informatie opvragen een kopie van hun persoonsgegevens kosteloos verstrekken. Voor meer kopieën kan echter een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht. 

Voor de uitoefening van de hierboven beschreven Gebruikersrechten wordt u verzocht contact op te nemen met dataprotection@wolford.com 

COOKIEBELEID

Deze Website gebruikt Cookies. Voor meer informatie en een gedetailleerde cookieverklaring kan de gebruiker het cookiebeleid raadplegen.

JURIDISCHE PROCEDURES

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Beheerder worden gebruikt voor juridische doeleinden voor de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van onjuist gebruik van deze Website of de gerelateerde Diensten.

De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Verantwoordelijke op verzoek van overheidsinstanties kan worden verplicht om persoonsgegevens openbaar te maken.

SYSTEEMLOGBOEKEN EN ONDERHOUD

Voor doeleinden in verband met de werking en het onderhoud kunnen deze Website en diensten van derden bestanden verzamelen die interactie met deze Website (Systeemlogs) registreren en andere Persoonsgegevens verwerken (zoals het IP-adres).

HOE VERZOEKEN OM HET BROWSEVERKEER NIET BIJ TE HOUDEN WORDEN VERWERKT

Deze Website ondersteunt “Do Not Track”-verzoeken via Usercentrics - meer informatie is beschikbaar op https://usercentrics.com/ 

WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

De Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De gebruikers worden hiervan op de hoogte gesteld op deze pagina en mogelijk binnen deze Website en/of, voor zover technisch en wettelijk haalbaar, met een kennisgeving via de contactinformatie waarover de Verantwoordelijke beschikt. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen van invloed zijn op de verwerkingsactiviteiten die op basis van de toestemming van de Gebruiker worden uitgevoerd, zal de Verantwoordelijke waar nodig opnieuw toestemming van de Gebruiker vragen.

JURIDISCHE INFORMATIE

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de Wolford-website en Wolford-winkels, tenzij anders vermeld in dit document.